MAUNLAD NA BAYAN, MAUNLAD NA MAMAMAYAN

2018 REGULAR MONTHLY JOB FAIR: Jan 5 / Feb 2 / Mar 2 / Apr 6 / May 11 / Jun 1 /Jul 6 / Aug 3 / Sep 7 /Oct 5 / Nov 9 / Dec 7 / >>>> Be a Call Center Scholar! Get Hired & Earn as much as P20,000 Salary. Register at Noveleta Mayor's Office - look for Marilou (046) 438-1107 │ Population: 46,336 (based on 2007 census) 2 │ Voters: estimated 14,000 │ Land Area: 16.43 km² (6.3 sq. mi) │ Area Code: 46 │ Postal Code: 4105 │ unlaDNOveleta ► Bayang nagkaka-isa ► Makadiyos ► Lalabanan ang mga ilegal na droga ► Makatao ► Kilos Kalusugan ► Laban sa Katiwalian ► Epektibong Serbisyo ► Tenga para sa Masa ► unlaDNOveleta (Desire, Integrity, Knowledge, Orderliness, Patience, Encouragement, Values; This is what Noveleta is about
Makabagong Bayani AwardsYearly CalendarGandang Noveleta ► State of Municipal AddressMNtv EpisodesDC Call Center Training ProgramJOB FAIR ► CONCERTS
⭐ Bumbero 438-5684 ⭐DSWD 438-3446 ⭐E.R.T. 09778290301 ⭐L.D.R.R.M.O 434-2564 ⭐PNP 438-1669 ⭐ Mayor's Office 438-1107

P2P Bus Service Route Noveleta - Makati

Dahil sa pagpupursige ni Mayor Dino Chua upang mabawasan ang kalbaryo ng mga Noveleteños sa pagbiyahe ay bubuksan at uumpisahan na ang P2P bus route na magsisimula sa Puregold Noveleta hanggang sa Greenbelt station sa Makati.
The said P2P bus service is said to operate on December 16, 2018.